Gjennom å registrere deg med din e-postadresse har du gitt ditt samtykke til å motta e-postforsendelser med nyheter fra gamlebyen.no. ( ca. 1 utsendelse pr uke)

Denne avtalen gjelder så lenge du er registrert som mottaker av e-postforsendelser, men du kan når som helst kreve at din e-postadresse slettes fra gamlebyen.no sine databaser. Avregistrering skjer ved å fylle ut skjemaet for avmelding her: https://gamlebyen.no/subscription/

gamlebyen.no garanterer at din e-postadresse ikke formidles til noen tredjepart.

X
X