” Lokal forankring  - global forandring”

Vi er en politisk uavhengig bevegelse av beboere i Gamlebyen .

Målet er å tilrettelegge for miljøvennlige valg i hverdagen og inspirere hverandre,

Bli med å forandre Gamlebyen

Bli med å forandre hverdagen

Sammen kan vi blant annet prøve på å:

– endre våre dårlige vaner

– redusere engangsforbruket vårt

– styrke lokalt samhold, skape arenaer for bytting

– introdusere våre barn for den verden som kommer

Grønn revolusjon - og den begynner nå! 
Her i Gamlebyen! BLI MED!

X
X